Zeebuurt Harderwijk Waterfront

Voor informatie over het wijkplatform Zeebuurt
Zie website  www.wijkplatformzeebuurt.nl

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een Drank- en horecawet vergunning te verlenen aan de Stichting Welzijn Ouderen. De vergunning is bestemd voor het nieuw te bouwen Wijkhuis Zeebuurt aan de Laan 1940-1945 1. Op basis van de wet is een bestuursreglement vastgesteld. In het reglement zijn sociaal hygiënische bepalingen opgenomen. Deze bepalingen moeten er voor zorgen dat alcoholhoudende dranken op juiste en zorgvuldige wijze worden verstrekt.

.


Aan de vergunning worden conform artikel 4 het eerste lid, voorschriften verbonden:
De vergunning geldt niet voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals bruiloften en partijen. Het is de vergunninghouder verboden de mogelijkheid van het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, openlijk aan te prijzen. In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt gedurende een uur voor, tijdens en een uur na (wedstrijden, trainingen/vergaderingen/verenigingsactiviteiten/stichtingsactiviteiten/ enz., afhankelijk van het soort instelling). Door het opnemen van deze voorschriften wordt oneerlijke concurrentie voorkomen.

Inspraak
Vanaf 2 mei tot en met 13 juni liggen de stukken ter inzage in de Stadswinkel. De Stadswinkel is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op de donderdagen doorlopend van 09.00 uur tot 20.00 uur. Wilt u de stukken buiten openingsuren van de Stadswinkel inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met mevr. M. Scullion, tel. 411 446.

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn een
(bij voorkeur schriftelijke) reactie indienen.


Postadres:
Gemeente Harderwijk
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

www.harderwijk.nl

 


Meer nieuws