Zeebuurt Harderwijk Waterfront

Voor informatie over het wijkplatform Zeebuurt
Zie website  www.wijkplatformzeebuurt.nl
Zaterdagochtend 22 september aanstaande brengt de gemeenteraad een bezoek aan de Zeebuurt. Het bezoek is onderdeel van de wijkbezoeken die de raad een keer per jaar brengt aan een wijk in de gemeente Harderwijk. Raadsleden gaan tijdens het wijkbezoek in gesprek met wijkbewoners, het wijkplatform en andere belanghebbende partijen om zo vragen, wensen, ideeën en knelpunten in de wijk te verzamelen. .

Programma
In het eerste deel van de ochtend gaan de raadsleden themagewijs in drie groepen de Zeebuurt in.
Tijdens deze drie rondleidingen komen de verkeersveiligheid, het groen, de woningrenovaties en het sociale gezicht van de wijk aan bod.

In het tweede deel van de ochtend zijn alle wijkbewoners en organisaties in de wijk welkom bij de rondetafelgesprekken met raadsleden in het nieuwe Wijkhuis (hoek Hogeweg en Laan 40-45).
De rondetafelgesprekken gaan over groen en verkeer, de Harder en over woningrenovaties door UWOON. De bijeenkomst in het wijkhuis wordt in samenwerking met het wijkplatform Zeebuurt georganiseerd.

Wijkbewoners en organisaties in de wijk zijn vanaf 10.45 uur welkom in het Wijkhuis Zeebuurt.

Het programma begint om 11.00 en duur tot 12.15 uur. 

Aan het einde van de gesprekken worden de uitkomsten van de gesprekken samengevat zodat de deelnemers ook weten wat in de andere rondetafelgesprekken besproken is.

Van het wijkbezoek wordt een verslag gemaakt dat op de website van de gemeente wordt geplaatst.

Voor meer informatie www.harderwijk/gemeenteraad.nl
Meer nieuws